Gert Toonen

Gert Toonen

Over Gert Toonen

gtoonen@ziggo.nl

Mijn naam is Gert Toonen. Al jaar en dag zet ik me in voor Zandvoort en de PvdA. Een Zandvoort waar het goed wonen, werk en vertoeven. Een samenleving waar iedereen er toe doet en mee kan doen.  Met tussenpozen ben ik raadslid, fractievoorzitter en wethouder geweest en sinds januari 2017 weer wethouder.  De afgelopen raadsperiode hebben wij als kleine partij een grote invloed op het beleid gehad. Daar ben ik trots op. We hebben ons o.m. sterk gemaakt voor het participatiebeleid. En hebben op verschillende terreinen een goed resultaat geboekt.  Een goed voorbeeld is onze nieuwe aanpak voor kwetsbare jongvolwassenen. In de overgang naar volwassenheid ontstonden er knelpunten. Zij hebben zelf aan ons aangegeven welke aanpak er nodig is  dit  veel soepeler te kunnen laten verlopen. En dat staat meer en vaker te gebeuren. Bijvoorbeeld het inrichten van de openbare ruimte in de wijk. Dankzij Nota Openbare Ruimte gaat dit door  Zandvoortse inwoners zelf gebeuren. Zo ook het nieuwe Duurzaam Afvalbeheerplan. Inwoners kunnen zelf keuzes gaan maken.  We hebben deze periode nog meer gedaan. Onder meer ingezet op nieuw gezondheidsbeleid en een nieuwe Sportnota. En de verzelfstandiging van het Zandvoorts Museum en de klimaatproblematiek in de Blauwe tram . Er is veel in gang gezet. Maar er moet zeker nog veel gebeuren. Met elkaar moeten we zorgen voor een sociaal en sterk beleid waarin inwoners zelf meer de regie krijgen. Er staat een gedreven ploeg kandidaten klaar. Met kwaliteit en ambitie. Er zit nog veel in het vat. Ik wil graag met elkaar hier mijn schouders onder zetten .