Stelling: Watertorenplein. Het genomen raadsbesluit over het Watertorenplein moet heroverwogen worden. (De raad moet opnieuw zijn keuze bepalen)

De uitvoering van het besluit Watertorenplein ligt nu stil omdat de gemeenteraad heeft besloten een aanvullend onderzoek te doen naar de gang van zaken vanaf de verkoop van de watertoren in 2005 t/m het besluit in juni 2017. Het wachten is op de uitkomst van het onderzoek. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt dan moet het over. Maar dan moet er ook wel echt iets aan de hand zijn.
Bij elke plankeuze hebben partijen en belanghebbenden van tevoren voorkeuren. Welk plan spreekt aan? Dan begint de afweging pas en moeten alle criteria worden gewogen. De taak van de gemeenteraad is om een goed en zorgvuldig besluit te nemen en daarbij het algemene belang te dienen. Een genomen besluit mag niet zomaar ingetrokken worden. Goed besturen is correct besluiten na zorgvuldige afweging, maar ook betrouwbaar zijn. Uitvoeren wat er is besloten. Doen wat je zegt. Partijpolitieke spelletjes of verschil in opvattingen van de verschillende belanghebbenden, zijn geen redenen om de besluitvorming overnieuw te doen.