Stelling: met participatie kom je er bij het parkeerbeleid nooit uit.

Participatie kan altijd! Geef inwoners een eerlijke kans om mee te denken over hun eigen omgeving. Kennis van inwoners moet gebruikt worden. Dus niet achter de komma uitwerken van plannen waardoor wijzigingen bijna niet mogelijk zijn. En een open inventarisatie: waar hebben gebruikers parkeerproblemen? De enquête over het parkeerbeleid van oktober 2017 was sturend. Dat moet over. Op basis van nieuw en open onderzoek in heel Zandvoort moet de raad duidelijke uitgangspunten voor geheel Zandvoort vaststellen. Dit is de verantwoordelijkheid van de raad. Mensen kunnen vervolgens zelf aan de slag gaan met de invulling van het parkeren in hun eigen straat. De slimste oplossingen komen ongetwijfeld van bewoners zelf. Waar een wil is, is een weg.