Stelling: de opdracht van het team handhaving is volmaakt

Een vreemde stelling. Wanneer is een opdracht volmaakt? Veel handhaving? Weinig handha- ving? Het doel is om te controleren of regel- geving die vastgesteld is door gemeenteraad en burgemeester ook wordt nageleefd, en corrigeren als bij controle blijkt dat mensen zich niet aan de regels houden. Met een goed gesprek! Desnoods met een proces-verbaal. We willen geen politiestaat en geen cowboystaat. Van goed toezicht gaat een preventieve werking uit. Het is de kunst om op tijd te signaleren en in te grijpen. Handhaving moet dus een opdracht krijgen om creatief en inventief aan de slag te kunnen.