Stelling: Huisvesting jongeren: Zandvoortse woningen voor Zandvoorters!

Er is weinig kans voor jongeren en jonge gezinnen om in ons dorp te blijven wonen. De woningmarkt zit vast. Een klein aantal vrijkomende huurwo- ningen en een zeer lange wachttijd. Starters en jongeren komen hierdoor niet aan bod. Dat moet echt anders.

Afgelopen december zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met woningstich- ting De Key. Voor 2018 is een van de beloftes meer maatwerk, meer vrije ruimte. Deze ruimte willen we optimaal inzetten voor Zandvoortse jongeren en starters. Doorborduren op het oude werkt niet. Creatieve concepten en experimenten moe- ten de kans gaan krijgen. Bijvoorbeeld contracten voor meer-persoonsbewoning of korte contracten met duidelijke afspraken. Wij willen De Key uitdagen om daarbij niet alleen het huurdersplatform maar juist jongeren zelf te betrekken.

Een andere belangrijke kans is de nieuwbouw op het Corodexterrein. Dit moet een combinatie zijn van betaalbare huur- en koopwoningen. Met name de aantallen en de betaalbaarheid is onze zorg.

We zijn tegen de verkoop van betaalbare huurwoningen. Er zijn lopende afspraken over de verkoop van huurwoningen in de hogere huurklasse. Hierbij moeten starters voorrang krijgen. En dient de gemeente actief te informeren over de starterslening. Kortom: wij zien hiervoor nu kansen. Daar moeten we met elkaar bovenop zitten. Niet vertragen maar doorpakken. Die doorstroming moet er echt gaan komen.