Standpunten

Zoeken

Stelling: de opdracht van het team handhaving is volmaakt

Een vreemde stelling. Wanneer is een opdracht volmaakt? Veel handhaving? Weinig handha- ving? Het doel is om te controleren of regel- geving die vastgesteld is door gemeenteraad en burgemeester ook wordt nageleefd, en corrigeren als bij controle blijkt dat mensen zich niet aan de regels houden. Met een goed gesprek! Desnoods met een proces-verbaal. We

Lees verder

Stelling: Huisvesting jongeren: Zandvoortse woningen voor Zandvoorters!

Er is weinig kans voor jongeren en jonge gezinnen om in ons dorp te blijven wonen. De woningmarkt zit vast. Een klein aantal vrijkomende huurwo- ningen en een zeer lange wachttijd. Starters en jongeren komen hierdoor niet aan bod. Dat moet echt anders. Afgelopen december zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met woningstich- ting De Key.

Lees verder

Stelling: kwaliteit gemeentebestuur. De Zandvoortse politici zijn een toonbeeld van professionaliteit.

Professioneel besturen is kijken naar het belang van de inwoners, van de  Zandvoortse samenleving. Professionaliteit is weten waar je verantwoordelijk voor bent. Vooral voor wie doe je het en wat doe je ermee. Het oordeel daarover is niet aan ons. Dat mag de kiezer doen.  Wat en hoe we het gedaan hebben, laten we graag

Lees verder

Stelling: kwaliteitsverbetering van toeristisch aanbod leidt tot beter woonklimaat inwoners.

Wij zijn voorstander van verbetering en uitbreiding van het kunst, cultuur en sport aanbod. Dat is voor de Zandvoorters winst en ook toeristische kwaliteitsverbetering. Belangrijk hierbij is duurzaamheid en aandacht voor natuur. We zijn bijvoorbeeld  tegen feesten op het naaktstrand want hierdoor verandert het karakter en de functie ervan. Een belangrijke verbetering van de leefomgeving

Lees verder

Stelling: met participatie kom je er bij het parkeerbeleid nooit uit.

Participatie kan altijd! Geef inwoners een eerlijke kans om mee te denken over hun eigen omgeving. Kennis van inwoners moet gebruikt worden. Dus niet achter de komma uitwerken van plannen waardoor wijzigingen bijna niet mogelijk zijn. En een open inventarisatie: waar hebben gebruikers parkeerproblemen? De enquête over het parkeerbeleid van oktober 2017 was sturend. Dat

Lees verder

Stelling: Watertorenplein. Het genomen raadsbesluit over het Watertorenplein moet heroverwogen worden. (De raad moet opnieuw zijn keuze bepalen)

De uitvoering van het besluit Watertorenplein ligt nu stil omdat de gemeenteraad heeft besloten een aanvullend onderzoek te doen naar de gang van zaken vanaf de verkoop van de watertoren in 2005 t/m het besluit in juni 2017. Het wachten is op de uitkomst van het onderzoek. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt dan

Lees verder

Verkiezingsprogramma

Het volledige overzicht van alle standpunten is te lezen in het verkiezingsprogramma.

Lees verder