30 september 2018

Motie schijn van belangenverstrengeling Watertorenplein

In de afbeelding een artikel uit De Zandvoortse courant over de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. De PvdA geciteerd: “Vooraf willen we graag kwijt dat we het zeer betreuren dat deze motie nodig is. Tijd, geld en energie stoppen in een onder- zoek? Dat had wat ons betreft voorkomen moeten worden. En ook voorkomen kúnnen wor- den. OPZ had zelf de belangen- verstrengeling moeten melden, uiteraard. Maar ook door andere keuzes in het tijdpad: De route naar de vergadering en gebrek aan informatie in de vergadering”, aldus medeondertekenaar Maaike Koper (PvdA).