Aan de slag!

2 mei 2018

Gisteren, 1 mei, bijna 5 weken na de verkiezingen. En er ligt een raadsakkoord voor Zandvoort. Een breed gedragen, gezamenlijke ambitie op hoofdlijnen. De meerderheid van de gemeenteraad gaat dit volgende week vaststellen. Een mooi resultaat.

Alle partijen stelden in de campagne dat de samenwerking beter moet. De vorige periode buitelde een aantal partijen over elkaar heen. Wij zijn trots dat we als PvdA daar niet aan mee hebben gedaan. We hebben constructief doorgezet. Met succes overigens. Het afgelopen anderhalf jaar meegewerkt in het college.  Om te zorgen voor betere verhoudingen stelde de grootste partij OPZ voor een raadsbreedprogramma te maken. De moeite waard, wat ons betreft. Op zoek naar: waar vinden partijen elkaar.

Een informateur werd aangesteld. De eerste poging ging niet goed. De informateur had de programma’s samengevoegd tot 80 zeer verschillende onderwerpen waarin overeenstemming ver was te zoeken. Geen goed voorstel. Teleurgesteld waren we, de 11de  april. En dat hebben we ook duidelijk gemeld. Onze mening werd gelukkig breed gedeeld. De gezamenlijke conclusie was: we gaan op zoek naar de gedeelde visie, niet naar de verschillen. In het nieuwe procesvoorstel kon elke partij een belangrijk thema aanleveren ter bespreking. De informateur kreeg de opdracht om bij alle acht thema’s ambities te formuleren. Zodat wij met elkaar konden discussiëren over hoe we de toekomst voor Zandvoort zien.

Lange intensieve discussies en pittige onderhandelingen. De afspraak was: geen meerderheid voor een standpunt, dan komt het niet in het programma. Elke partij deed zijn best om de ingebrachte punten te verdedigen. Als speerpunten had PvdA geformuleerd: participatie; meer betaalbare woningen en duurzaamheid en milieu. In het programma hebben we participatie ingebracht. Onze ambitie om inwoners en belanghebbenden meer bij de plannenmakerij in Zandvoort te betrekken. We willen van tevoren ideeën ophalen en waar mogelijk dat ook zelf laten uitvoeren. Is het resultaat van de onderhandelingen nu dat wat er in ons eigen verkiezingsprogramma stond? Nee, en dat kan ook niet. Dat geldt voor alle punten en alle partijen. Het is wel de breed gedragen visie. We zijn tevreden met de uitkomst. Tevreden met de gekozen koers. Tevreden met de wijze waarop het gegaan is. Een compliment aan alle partijen.

Maandagavond ging de politieke carrousel weer draaien. PVV kon zich niet meer vinden in een raadsbreed programma. Ze houden liever hun handen vrij en gaan in de oppositie. Ook de VVD maakte een voorbehoud op behoorlijk wat punten. Jammer. Aan hun achilleshiel, de ambtelijke fusie, hadden we veel aandacht besteed. Met de tekst waren ze tevreden, zo vertelde de fractievoorzitter. Toch een voorbehoud. Het zij zo.

De volgende fase breekt nu aan. Berendsen van OPZ wordt formateur. Hij gaat op zoek naar een breed gesteund college dat als opdracht het uitwerken van dit raadsprogramma meekrijgt. Geen collegeakkoord, het raadsprogramma is leidend. We hopen dat we de vorm met elkaar kunnen vasthouden. Van mening verschillen op de inhoud maar samen op zoek naar de beste oplossing voor Zandvoort. Wat ons betreft: aan de slag!

Maaike Koper