Zandvoort is er voor iedereen

Zandvoort is er voor iedereen

De PvdA is bij uitstek de partij met een sociaal hart, progressief en toekomstgericht. Mensen die dat nodig hebben, moeten ook in de toekomst kunnen rekenen op steun van de gemeente. Wat ons betreft dragen de sterkste schouders naar alle redelijkheid de zwaarste lasten. De PvdA wil investeren in de toekomst, solidariteit en sociale kwaliteit, om zo naar beste vermogen een nuttige bijdragen te leveren aan ons mooie dorp. De PvdA heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een Zandvoort waar het goed wonen, leven en werken is. Teneinde de bewoners nog meer te betrekken bij belangrijke beslissingen, stimuleert de PvdA bewoners punten te agenderen voor de gemeenteraad. Dat betekent actieve burgerparticipatie, via verschillende vormen van burgerinspraak. Participatie van iedereen staat hier voorop.!

Nieuws

Motie schijn van belangenverstrengeling Watertorenplein
30 september 2018

Motie schijn van belangenverstrengeling Watertorenplein

De sociale basis
21 september 2018

De sociale basis

OPZ wethouder Berendsen is zijn geloofwaardigheid kwijtgeraakt. En Zandvoort D66 wethouder Kuipers.
11 augustus 2018

OPZ wethouder Berendsen is zijn geloofwaardigheid kwijtgeraakt. En Zandvoort D66 wethouder Kuipers.

Agenda

Er zijn op dit moment geen komende agenda berichten

Volledige agenda

Volg ons